Cây cà phê, chè có mặt ở Tây Nguyên là do

Cây cà phê, chè có mặt ở Tây Nguyên là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Địa hình chủ yếu là cao nguyên phân tầng.

B. Nguồn nước trên mặt và nước ngầm dồi dào.

C. Đất đỏ badan màu mỡ.

D. Khí hậu phân hóa theo độ cao.

D. Khí hậu phân hóa theo độ cao.