Mùa đông ở khu vực Đông Bắc nước ta thường

Mùa đông ở khu vực Đông Bắc nước ta thường

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đến muộn và kết thúc sớm.                                                  B. đến sớm và kết thúc muộn.

C. đến muộn và kết thúc muộn.                                                D. đến sớm và kết thúc sớm.

B. đến sớm và kết thúc muộn