Cơ cấu nông thôn ven biển Bắc Trung Bộ đang có sự thay đổi rõ nét chủ yếu là do

Cơ cấu nông thôn ven biển Bắc Trung Bộ đang có sự thay đổi rõ nét chủ yếu là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phát triển nuôi trồng thủy sản.                               B. đẩy mạnh đánh bắt thủy sản xa bờ.

C. thu hút nguồn đầu tư ngước ngoài.                       D. hình thành các vùng lúa thâm canh.


 
A. phát triển nuôi trồng thủy sản.