Trong điều kiện nước ta hiện nay, dân số đang là trở ngại cho vấn đề nào?

Trong điều kiện nước ta hiện nay, dân số đang là trở ngại cho vấn đề nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.                                         B. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

C. Nâng cao chất lượng cuộc sống.                                     D. Mờ rộng hợp tác quốc tế.

C. Nâng cao chất lượng cuộc sống.