Ý nghĩa quan trọng nhất của việc xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với vùng Bắc Trung Bộ là

Ý nghĩa quan trọng nhất của việc xây dựng đường Hồ Chí Minh đối với vùng Bắc Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đảm bảo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

B. góp phàn tạo thế kinh tế liên hoàn theo chiều bắc - nam và đông - tây.

C. thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực vùng đồi núi phía tây.

D. tạo thế mở cửa cho nền kinh tế, thu hút vốn đầu tư.

C. thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực vùng đồi núi phía tây.