Phát biểu nào sau đây đúng với vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta?

Phát biểu nào sau đây đúng với vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Ranh giới cố định theo thời gian.                            B. Đã được hình thành từ rất lâu đời.

C. Có cơ cấu kinh tế không thay đổi.                           D. Hội tụ được đầy đủ các thế mạnh.

A. Ranh giới cố định theo thời gian.