Các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương của Vùng kinh tế trọng điếm phía Nam chủ yếu thuộc vùng địa lí nào sau đây?

Các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương của Vùng kinh tế trọng điếm phía Nam chủ yếu thuộc vùng địa lí nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Cửu Long.                                           
B. Tây Nguyên.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                              
D. Đông Nam Bộ.
D