Hướng tây bắc - đông nam là hướng chính của địa hình vùng núi

Hướng tây bắc - đông nam là hướng chính của địa hình vùng núi

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.                           B. Đông Bắc và Tây Bắc.

C. Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.                                          D. Trường Sơn Nam và Đông Bắc.

C. Tây Bắc và Trường Sơn Bắc.