Núi, cao nguyên, đồi thấp, đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ bạc màu, khí hậu cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh là đặc điểm sinh thái vùng nào?

Núi, cao nguyên, đồi thấp, đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ bạc màu, khí hậu cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh là đặc điểm sinh thái vùng nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.                                        B. Tây Nguyên.

C. Đông Nam Bộ.                                                                 D. Đồng bằng sông Hòng.


 
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.