Nguyên nhân nào sau đây làm cho đất đai nước ta dễ bị suy thoái?

Nguyên nhân nào sau đây làm cho đất đai nước ta dễ bị suy thoái?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.       Khí hậu nóng, mưa nhiều quanh năm.

B.       Khí hậu xích đạo, mưa nhiều, địa hình nhiều núi cao.

C.       Khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi thấp.

D.       Khí hậu cận xích đạo, ít mưa, địa hình khá bằng phẳng.

C