Thành tựu lớn nhất của ASEAN đã đạt được là

Thành tựu lớn nhất của ASEAN đã đạt được là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

B. hầu hết các nước trong khu vực là thành viên.

C. đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

D. cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại.

B. hầu hết các nước trong khu vực là thành viên.