Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết các trung tâm công nghiệp nào ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có giá trị sản xuất dưới 9 nghìn tỉ đồng?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết các trung tâm công nghiệp nào ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có giá trị sản xuất dưới 9 nghìn tỉ đồng?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Nội, Cẩm Phả, Hải Phòng.                                        B. Hải Dương, Hưng Yên, Cẩm Phả.

C. Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên.                                D. Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh.

  B. Hải Dương, Hưng Yên, Cẩm Phả.