Nguyên nhân làm diện tích canh tác lúa của nước ta trong thời gian gần đây có xu hướng giảm sút là

Nguyên nhân làm diện tích canh tác lúa của nước ta trong thời gian gần đây có xu hướng giảm sút là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. biến đổi khí hậu.                                                          B. nhiều diện tích đất bị thoái hóa, bạc màu.

C. thị trường xuất khẩu gạo biến động                            D. tác động của công nghiệp hóa và đô thị hóa.

D. tác động của công nghiệp hóa và đô thị hóa.