Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết tháng 6-7 bão đó bộ vào vùng biển nào ờ nước ta?                           

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết tháng 6-7 bão đó bộ vào vùng biển nào ờ nước ta?                           

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cà Mau, TP Hồ Chí Minh                                                  B. Nha Trang - Đà Nẵng.

C. Đồng Hới- Thanh Hóa.                                                      D. Hải Phòng - Quảng Ninh.

D. Hải Phòng - Quảng Ninh.