Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia Cát Bà thuộc phân khu động vật nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia Cát Bà thuộc phân khu động vật nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khu Bắc Trung Bộ.             B. Khu Đông Bắc.            C. Khu Nam Trung Bộ.                  D. Khu Tây Bắc.

B. Khu Đông Bắc.