Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhận xét nào không đúng đối với nhóm đất feralit ở nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhận xét nào không đúng đối với nhóm đất feralit ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chiếm 3/4 diện tích tự nhiên.                                   B. Thường có màu đỏ, vàng.

C. Phân bỗ tập trung ở trung du và miền núi.              D. Không thuận lợi cho phát triển rừng.

D. Không thuận lợi cho phát triển rừng.