Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện nào sau đây chạy bằng khí tự nhiên?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện nào sau đây chạy bằng khí tự nhiên?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Phú Mĩ, Bà Rịa, Trà Nóc.                                               B. Phú Mĩ, Thủ Đức, Cà Mau.

C. Ninh Bình, Bà Rịa, Cà Mau.                                           D. Phú Mĩ, Bà Rịa, Cà Mau.

D. Phú Mĩ, Bà Rịa, Cà Mau.