Nhận định nào không đúng với ngành thủy sản nước ta?

Nhận định nào không đúng với ngành thủy sản nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Ngành thủy sản phát triển nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng có xu hướng tăng.

C. Sản lượng thủy sản khai thác có xu hướng giảm do ô nhiễm môi trường biển.

D. Giá trị xuất khẩu thủy sản ngày càng tăng.

C. Sản lượng thủy sản khai thác có xu hướng giảm do ô nhiễm môi trường biển.