Những năm gần đây, lĩnh vực kinh tế có vốn đàu tư nước ngoài có xu hướng tăng nhanh chủ yếu là do

Những năm gần đây, lĩnh vực kinh tế có vốn đàu tư nước ngoài có xu hướng tăng nhanh chủ yếu là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  tài nguyên thiên nhiên được khai thác hiểu quả hơn.

B.  nguồn lao động được sử dụng hợp lí hơn.

C.  chính sách mở cửa, hội nhập ngày càng sâu rộng.

D.  khu vực kinh tế Nhà nước ngày càng yếu kém đi.

C