Nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ và Tây Nguyên là

Nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ và Tây Nguyên là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Gió mùa tây nam                                                                  B. gió tín phong bán cầu Bắc.

C. gió mùa Đông Bắc.                                                                D. gió Tây Nam.

  B. gió tín phong bán cầu Bắc