Khu vực đồi núi nước ta có thế mạnh nào sau đây?

Khu vực đồi núi nước ta có thế mạnh nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trồng các loại cây hàng năm và chăn nuôi gia cầm.

B. Chăn nuôi các loại gia cầm và gia súc nhỏ.

C. Trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.

D. Sản xuất lương thực và nuôi trông thủy sản

C. Trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.