Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh nhất đến sự phát triển giao thông vận tải biển nước ta hiện nay?

Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh nhất đến sự phát triển giao thông vận tải biển nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Có nhiều tỉnh giáp biển, lượng hàng hóa vận chuyển tăng.

B. Sản xuất trong nước phát triển mạnh, đẩy mạnh xuất nhập khẩu.

C. Vị trí gần tuyến đường giao thông hàng hải quốc tế có nhiều vịnh, vũng.

D. Vùng biển có diện tích rộng, thông với Thái Bình Dương.

B. Sản xuất trong nước phát triển mạnh, đẩy mạnh xuất nhập khẩu.