Mục đích khai thác than ở Quảng Ninh là

Mục đích khai thác than ở Quảng Ninh là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cung cấp chất đốt cho sinh hoạt.

B. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp luyện kim đen.

C. cung cấp nhiên liệu cho nhiệt điện và xuất khẩu.

D. cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất.

C. cung cấp nhiên liệu cho nhiệt điện và xuất khẩu.