Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô rất lớn?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô rất lớn?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Nội, Hải Phòng.                                                          B. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

C. Đà Nẵng, Nha Trang.                                                       D. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.

  B. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.