Đai chiếm diện tích lớn nhất nước ta là

Đai chiếm diện tích lớn nhất nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đai nhiệt đới gió mùa chân núi.                                       B. đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi.

C. đai cận xích đạo.                                                              D. đai ôn đới gió mùa trên núi.

A. đai nhiệt đới gió mùa chân núi.