Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang và trang 4 - 5 và trang 8, cho biết nơi nào sau đây ở nước ta có mỏ sắt?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang và trang 4 - 5 và trang 8, cho biết nơi nào sau đây ở nước ta có mỏ sắt?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Tĩnh.
B. Quảng Ninh, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Tĩnh.
C. Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Tĩnh.
D. Hòa Bình, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Tĩnh.

C. Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Tĩnh.