Cảng nước sâu đang được đầu tư, hoàn thiện ở Bắc Trung Bộ là

Cảng nước sâu đang được đầu tư, hoàn thiện ở Bắc Trung Bộ là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nghi Sơn, Dung Quất, Vũng Áng.                              B. Chân Mây, Nghi Sơn, Vũng Áng.

C. Vũng Áng, Dung Quất, Chân Mây.                             D. Dung Quất, Nghi Sơn, Chân Mây.

    B. Chân Mây, Nghi Sơn, Vũng Áng.