Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết ở Đồng bằng sông Cửu Long ngoài dân tộc Kinh còn có dân tộc ít người nào đông nhất?

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, cho biết ở Đồng bằng sông Cửu Long ngoài dân tộc Kinh còn có dân tộc ít người nào đông nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Khơ-me.                     B. Hoa.                                 C. Ê-đê.                                     D. Chăm.

A. Khơ-me.