Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biễt nhận xét nào sau đây đúng với chế độ nhiệt của Hà Nội so với TP. Hồ Chí Minh?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biễt nhận xét nào sau đây đúng với chế độ nhiệt của Hà Nội so với TP. Hồ Chí Minh?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nhiệt độ trung bình năm cao hơn.                              B. Biên độ nhiệt trung bịnh năm cao hơn.

C. Nhiệt độ trũng bình tháng I thấp hơn.                         D. Nhiệt độ trụng bình tháng VII thấp hơn.
C. Nhiệt độ trũng bình tháng I thấp hơn.