Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết chè được trồng nhiều ở các tỉnh nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết chè được trồng nhiều ở các tỉnh nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A.Kon Turn, Gia Lai.      B. Lâm Đồng, Đắk Lắk.         C. Gia Lai, Đắk Lắk.              D. Lâm Đồng, Gia Lai

D. Lâm Đồng, Gia Lai