Loại gió nào gây mưa lớn cho Nam Bộ nước ta vào giữa và cuối mùa hạ?

Loại gió nào gây mưa lớn cho Nam Bộ nước ta vào giữa và cuối mùa hạ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.vGió mùa Tây Nam.                                                      B. Tín phong bán cầu Bắc.

C. Gió phơn Tây Nam.                                                      D. Gió mùa Đông Bắc.

  B. Tín phong bán cầu Bắc.