Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, các trung tâm công nghiệp ở Bắc Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc vào Nam là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, các trung tâm công nghiệp ở Bắc Trung Bộ theo thứ tự từ Bắc vào Nam là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.                              B. Bỉm Sơn, Huế, Thanh Hóa, Vinh.

c. Thanh Hóa, Vinh, Huế, Bỉm Sơn.                              D. Vinh, Huế, Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

A. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.