Khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản nước ta là do

Khó khăn trong việc phát triển ngành thủy sản nước ta là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Thiếu lao động ngư nghiệp.

B. Thiếu kinh nghiệm đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

C. Ngư dân chỉ đánh bắt ven bờ.

D. Cơ sở vật chất - kĩ thuật nghề thủy sản còn yếu kém.

D. Cơ sở vật chất - kĩ thuật nghề thủy sản còn yếu kém.