Đai rừng ôn đới núi cao của nước ta chỉ xuất hiện ở

Đai rừng ôn đới núi cao của nước ta chỉ xuất hiện ở

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. độ cao trên 2000 m.                                                     B. độ cao thay đổi theo miền.

C. độ cao trên 2600 m.                                                     D. độ cao trên 1000 m.

C. độ cao trên 2600 m.