Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào có đường bờ biển dài nhất nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào có đường bờ biển dài nhất nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quảng Ninh.             B. Quảng Bình.               C. Khánh Hòa.                     D. Bình Thuận.

D. Bình Thuận.