Gió có hướng Đông Bắc thổi ở phía nam dãy Bạch Mã vào mùa đông làm cho Nam Bộ, Tây Nguyên có mùa khô kéo dài thực chất là gió

Gió có hướng Đông Bắc thổi ở phía nam dãy Bạch Mã vào mùa đông làm cho Nam Bộ, Tây Nguyên có mùa khô kéo dài thực chất là gió

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Tín phong bán cầu Bắc hoạt động quanh năm.

B. địa phương, thổi từ biến vào lục địa.

C. mùa Đông Bắc xuất phát từ cao áp Xibia.

D. mùa Đông Bắc bị biến tính khi vượt qua dày Bạch Mã trở nên khô nóng.

A. Tín phong bán cầu Bắc hoạt động quanh năm.