Căn cứ vào Atlat Diali Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Liên Khương thuộc tỉnh nào?

Căn cứ vào Atlat Diali Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Liên Khương thuộc tỉnh nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.KonTum.                          B. Gia Lai                               C. ĐắkLắk.                             D. Lâm Đồng.

D. Lâm Đồng.