Tại sao việc giao thương giữa nước ta với các nước láng giềng trên đất liền chỉ thuận lợi ở một số cửa khẩu?

Tại sao việc giao thương giữa nước ta với các nước láng giềng trên đất liền chỉ thuận lợi ở một số cửa khẩu?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Để đảm bảo an ninh quốc gia.

B. Biên giới nước ta nằm ở khu vực miền núi, địa thế hiểm trở.

C. Phần lớn đường biên giới chạy theo các đỉnh núi, hẻm núi, khe núi, sông suối.

D. Cửa khẩu là nơi có địa hình thuận lợi cho việc giao thông.

C. Phần lớn đường biên giới chạy theo các đỉnh núi, hẻm núi, khe núi, sông suối.