Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự phân hóa mùa vụ trong nông nghiệp nước ta?

Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự phân hóa mùa vụ trong nông nghiệp nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Sự phân hóa đất đai.                                                         
B. Hệ thống sông khác nhau.
C. Sự phân hóa khí hậu.                                                        
D. Độ cao địa hình khác nhau.
C