Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

  Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. giảm tỉ trọng lao động ở khu vực công nghiệp - xây dựng.

B. giảm tỉ trọng lao động ở khu vực nông - lâm - ngư nghiệp.

C. tăng tỉ trọng lao động ở khu vực ngoài Nhà nước.

D. tăng tỉ trọng lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

B. giảm tỉ trọng lao động ở khu vực nông - lâm - ngư nghiệp.