Trong nghề cá, Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Băc Trung Bọ là do

Trong nghề cá, Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Băc Trung Bọ là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Trong nghề cá, Duyên hải Nam Trung Bộ có ưu thế hơn vùng Băc Trung Bọ là do

A.       có các dòng biển gần bờ.

B.       tất cả các tỉnh đều giáp biển.

c. bờ biến có các vũng vịnh, đàm phá.

D. có các ngư trường rộng, đặc biệt là hai ngư trường xa bờ.

D. có các ngư trường rộng, đặc biệt là hai ngư trường xa bờ.