Ý nào không phải là nguyên nhân chủ yếu làm cho ngành du lịch nước ta phát triển nhanh trong thời gian gần đây?

Ý nào không phải là nguyên nhân chủ yếu làm cho ngành du lịch nước ta phát triển nhanh trong thời gian gần đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Nhu cầu du lịch tăng, có nhiều di sản thế giới.

B.  Tài nguyên du lịch phong phú, cơ sở lưu trú tốt.

C.  Chính sách phát triển, mức sống tăng.

D.  Giá dịch vụ du lịch rẻ.

D