Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam của nước ta là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam của nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hải Phòng, Quy Nhơn, Đà Nằng, Vinh, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh.

B. Hải Phòng, Đà Nằng, Vinh, Nha Trang, Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh.

C. Hải Phòng, Vinh, Đà Nang, Quy Nhơn, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh.

D. Hải Phòng, Nha Trang, Đà Nang, Vinh, Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh.

C. Hải Phòng, Vinh, Đà Nang, Quy Nhơn, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh