Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết trong các đỉnh núi sau đây, đỉnh nào cao hơn cả?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết trong các đỉnh núi sau đây, đỉnh nào cao hơn cả?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Ngọc Krinh.                       B. Ngọc Linh.                        C. Kon Ka Kinh.                      D. Vọng Phu.

B. Ngọc Linh.