Loại đất chính ở đai ôn đới gió mùa trên núi là gì?

Loại đất chính ở đai ôn đới gió mùa trên núi là gì?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Đất phù sa.              B. Đất feralit có mùn.        C. Đất mùn thô.        D. Đất badan.

C. Đất mùn thô.