Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết mùa mưa và mùa khô của vùng nào giống nhau ở nước ta?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết mùa mưa và mùa khô của vùng nào giống nhau ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Nam Bộ và Tây Nguyên.                                              B. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Nam Trung Bộ và Nam Bộ.                                          D. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

A. Nam Bộ và Tây Nguyên.