Trong các loại hình giao thông vận tải ở nước ta, đường bộ có

Trong các loại hình giao thông vận tải ở nước ta, đường bộ có

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tỉ trọng cao nhất về khối lượng vận chuyển.

B. tốc độ vận chuyển nhanh nhất

C. khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất.

D. trình độ kĩ thuật và công nghệ cao nhất.

A. tỉ trọng cao nhất về khối lượng vận chuyển.