Ở ven biển, dạng địa hình nào thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản?

Ở ven biển, dạng địa hình nào thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A Các đảo ven bờ.                                                            B. Vịnh cửa sông.

C. Các tam giác châu với bãi triều rộng lớn.                  D. Các rạn san hô. 
C. Các tam giác châu với bãi triều rộng lớn.