Việt Nam có vị trí hàng đàu thế giới về xuất khẩu loại cây công nghiệp nào?

Việt Nam có vị trí hàng đàu thế giới về xuất khẩu loại cây công nghiệp nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chè, cà phê, dừa.                                                         B. Điều, cao su, hồ tiêu.

C. Hồ tiêu, chè, cà phê.                                                    D. Cà phê, điều, hồ tiêu.

D. Cà phê, điều, hồ tiêu.