Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có tiềm năng thủy điện lớn là do

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có tiềm năng thủy điện lớn là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 

A. khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều.                       B. có lượng nước lớn bên ngoài lãnh thó.

C. mang lưới sông ngòi dày đặc, nhiều phù sa.              D. địa hình dốc, lưu lượng dòng chảy lớn.

      D. địa hình dốc, lưu lượng dòng chảy lớn.